Ochrona środowiska

10 złotych reguł dla środowiska naturalnego i kominków

1. Należy palić wyłącznie naturalnym, suchym drewnem w polanach lub kawałkach o maksymalnej wilgotności do 22%. Przywierająca kora zostanie wtedy całkowicie spalona.

2. Drewno kominkowe najlepiej ścinać pomiędzy grudniem a lutym, kiedy żywicy jest mniej (nie wypłynie) i  porąbać przed ułożeniem (przechowywaniem) Osuszenie drewna jest niezbędne, ale trwa nawet kilka lat.

Alternatywa:  Suszarnia drewna – drewno poddane suszeniu w suszarni jest gotowe do natychmiastowego rozpalenia (użycia). Dodatkowo takie suszenie pozbawia drewno grzybów, bakterii oraz insektów.

3. Drewno kominkowe po ścięciu musi leżeć w przewiewnym miejscu niedostępnym dla deszczu oraz śniegu. Magazynowanie od 2 do 3 lat jest regulowane (nakazane) ustawą, aby osiągnąć odpowiedni poziom wilgotności. Przy suszeniu na powietrzu istnieje ryzyko zagrzybienia drewna i dostania się do niego bakterii oraz insektów.

4. Drewno kominkowe najlepiej przechowywać pod zadaszeniem lub w przewiewnym budynku.

5. Nie wolno przechowywać drewna kominkowego w piwnicy. Tam nie zostanie ono dobrze osuszone, a wręcz przeciwnie, spleśnieje. Tylko dobrze wysuszone drewno można przechowywać w przewiewnej piwnicy. Nasze drewno kominkowe o wilgotności poniżej 22% pakowane jest w kartonowe pudełka i można je bez wahania przechowywać w suchej piwnicy.

6. Gdy chcecie mieć pewność, że posiadacie suche drewno kominkowe używajcie wyłącznie drewna z suszarni o wilgotności poniżej 22%. W procesie suszenia poziom wilgotności kontrolowany jest poprzez elektroniczny miernik.

7. Drzewo różnego rodzaju (typu) ma przy tym samym procesie suszenia tylko nieznaczne różnice wartości opałowej. 

8. Wartość opałowa drewna jest jednak mocno uzależniona od zawartości wilgoci w drewnie. Na wykresach widać, że świeże drzewo z lasu ma wilgotność przynajmniej 65% i wartość opałową jedynie do 1,5 kWh/kg, natomiast drewno kominkowe z wilgotnością do 22% ma wartość opałową do 4 kWh/kg, a to oznacza zwiększenie wartości opałowej do 170%. Używając osuszonego drewna oszczędzacie nie tylko swoje pieniądze, ale przyczyniacie się także do prawidłowego spalania, ponieważ suche drewno z odpowiednią ilością powietrza do spalania nie dymi. Nie narażacie się przy okazji Państwo na złość sąsiadów. Zapobiega to także pokrywaniu się szyby sadzą.

9. Należy zwrócić uwagę na instrukcję obsługi pieca i palić drewnem z suszarni. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że Państwa szyba kominkowa pokryje się zbyt szybko sadzą  oraz, że wystąpią problemy z kominem.

Drewno nie odbiera nic przyrodzie

Drewno jest magazynem energii słonecznej -  światło słoneczne, woda i dwutlenek węgla są  częściami składowymi drewna. Życie drzewa jest chemicznie związane ze słońcem, które podczas spalania jest uwalniane.

Drewno daje tyle dwutlenku węgla, ile wcześniej jako drzewo zaczerpnęło z powietrza. Obojętne jest, czy spalamy drewno w piecu, czy próchnieje ono w lesie – oddawanie CO2  pozostaje zawsze takie samo. Drzewa pobierają  CO2, a drewno przy spalaniu je oddaje – to jest naturalna wymiana dwutlenku węgla.

WNIOSKI: spalanie drewna pozostawia przyrodę w stanie równowagi.

Drewno jest surowcem odnawialnym

Drewno jest bardzo ważnym surowcem odnawialnym, którym dysponuje świat. W przeciwieństwie do innych porównywalnych surowców i paliw drewno wytwarza energię, magazynuje ją oraz przetwarza.

Poprzez użytkowanie drewna zmniejsza się emisję gazów cieplarnianych (CO2) i innych substancji zanieczyszczających powietrze (SO2 i NOX), które niszczą lasy.

Drewno - test ekologiczny: same pozytywy

Drewno jest ważnym składnikiem naszego życia. Drzewa żyją z ludźmi w symbiozie – nasze cykle życia są ściśle połączone.

Drzewa pochłaniają  dwutlenek węgla,  który ludzie wydychają. Bierze on udział w powstaniu ligniny, celulozy, kory, korzeni, gałęzi oraz liści. W liściach i igłach produkowany jest niezbędny do życia tlen.

Drewno jest filtrem zanieczyszczeń. Jedno rosnące drzewo liściaste  może pochłonąć z powietrza aż do 700 kg kurzu

Drewno jest regulatorem klimatu. Drzewa magazynują wodę i oddają ją do środowiska poprzez liście oraz igły.

Drewno jest magazynem wody pitnej. Magazynuje deszcz i chroni ziemię przed zanieczyszczeniami.

Drewno czyści powietrze z gazów cieplarnianych. Jedno drzewo liściaste filtruje z powietrza ponad 6 ton dwutlenku węgla rocznie.

Drewno jest nieszkodliwe w transporcie. Drzewo nie eksploduje i nie wyparuje. Nie zanieczyści również wody ani gleby.

Drewno można bezpiecznie magazynować prze wiele lat bez użycia techniki, konserwacji, bez obciążenia dla środowiska. Drewno jest praktycznie niewyczerpanym surowcem, paliwem odnawialnym, które jest  źródłem energii dostępnym nawet w czasach kryzysu.

W nowoczesnych kominkach spalanie drewna powoduje powstawanie niewielkiej ilości popiołu. Czysty popiół jest wysokiej jakości nawozem.

Drewno w bilansie środowiska naturalnego ma widoczny i pozytywny wkład. Ma to znaczenie zwłaszcza w obliczu umierania lasów. Spalanie drewna opałowego i emisja wskutek tego spalin ma znikomy wpływ na degradację terenów zalesionych.

Precz z kryzysem – kto chce oszczędzać niech pali drewnem

Drewno jest ważnym odnawialnym źródłem energii. Drewno jest surowcem niedrogim i będącym zawsze do dyspozycji, więc nie powinno braknąć w Państwa domu kominka lub pieca kaflowego. Stare nośniki energii takie jak: olej i gaz muszą być importowane z dalekich regionów kraju. Poprzez „głód” na energię szybko rozwijające się przedsiębiorstwa i nowe regiony przemysłowe w Chinach czy Indiach często cierpią na brak surowców (zasobów). Nieuchronnym tego skutkiem będzie wzrost cen.

Na cenie drewna można polegać - palenie drewnem to tradycja i przyszłość

Porównano zmiany cen dla drewna w ciągu ostatnich 10 lat.  Zdaniem ekspertów nie pojawiają się tu duże wahania cenowe, regionalne różnice nie zostały wzięte pod uwagę. Badania wykazały, iż w ciągu ostatnich 10 lat wzrost cen drewna wyniósł co najwyżej 22%. Dalsze podwyżki cen drewna są mało prawdopodobne.

Drewno – paliwo dla ludzi odpowiedzialnych i dbających o środowisko

Paliwa takie jak: olej i gaz muszą być importowane, a to kosztuje. Rezerwy gospodarcze zostaną wyczerpane w przeciągu 50-80 lat. Rodzime zasoby drewna nie mają ograniczenia czasowego i są zawsze do dyspozycji. W gęsto zaludnionym kraju, jak np. Niemcy powstaje rocznie więcej drewna niż jest to potrzebne. Często wykorzystywane jest słabe drewno, przez co przyczyniamy się do ochrony lasów i odciążenia środowiska.